Yeni anket: Yeni SES ölçeği sizce sektörün ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

Yeni yaklaşım sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak mı?

07.05.2012 - 00:00 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

2006 SES tanımlaması, eğitimden kaynaklı olarak sosyal yöne daha ağırlık veren, statik bir yapıdayken, hane halklarının ekonomik durumun değişimine paralel SES gelişimini (değişimini) yansıtamaması ve ikinci kuşak bilgisi ve meslek gruplamalarında kullanılan tanımlamalar sahada kullanım zorluğu yaratması sebebiyle sektör bazı sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Örneğin bu iki faktörün etkisiyle sektörde birbirinden farklı SES ölçekleri kullanıldığından paneller ve adhoc çalışmalarda bir ortak dil oluşamamıştı.

Yeni yaklaşımla SES ve gelir grupları arasında yüzde 100 korelasyonu sağlamak değil, bu anlamda meslek ve eğitimin açıklamakta eksik kaldığı sapmaları minimize etmek ve Türkiye’de Hanehalkı Sosyo-Ekonomik Statü gruplamasını, günümüz ihtiyacını daha iyi karşılayacak şekilde güncellemek ve ortak kullanıma sunmak amacıyla yola çıkıldı.

Peki, geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni SES kriterleri sizce sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek mi?

(Neler değişti öğrenmek için tıklayabilirsiniz.)