Uydu Yayın Lisans Yönetmeliği resmi gazatede

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği, uydudan yayın yapmak isteyen...

10.10.2007 - 15:40 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uydu Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği, uydudan yayın yapmak isteyen radyo ve televizyonların lisans ve izin almaları için gerekli yükümlülüklerle, Üst Kurul tarafından kuruluşlara uydu yayın lisansı verilmesiyle ilgili kuralları ve uydu platform işletmecilerinin yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlıyor. Yönetmeliğe göre, uydu ortamından platform hizmeti verecek kuruluşlar, bu yönetmelikte öngörülen yükümlülükleri yerine getirip getirmeyecekleriyle ilgili RTÜK’e noter tasdikli taahhütname verecek.


Uydu platform işletmecilerinin yükümlülüklerinden bazıları şöyle:

-Kamu hizmeti anlayış ve sorumluluğu içinde, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Cumhuriyet İlkelerine saygılı, Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne ve demokratik kurallara uygun yayınların iletilmesini sağlamak.

-Üst Kurulca uygun bulunmayan yurt dışı kaynaklı yayınları iletmemek.

Yayıncı kuruluşlar:

-Kanunda, bu Yönetmelikte, İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde ve ilgili diğer mevzuatta, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve Üst Kuruldan uydu yayın lisans ve izini almakla yükümlüdürler,

-Şifreli olarak yapılan yayınlarda görüntü ile birlikte sesin de anlaşılmayacak şekilde şifrelenmesiyle.

Yayıncı kuruluşların uydu yayın lisans ve izin başvurusu için gereken belgeler arasında Yönetim yapısı ve çalışan personelin isim ve adres listesi de bulunuyor.

Yönetmelikte, “Yayıncı kuruluşlardan alınacak 5 yıllık uydu yayın lisans ve izin ücretleri her uydu yayın lisans ve izin dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere Üst Kurul tarafından belirlenen uydu yayın lisans ve izin ücret tarifesine göre ödenir” denildi.

Yönetmelikte, Karasal vericiler vasıtasıyla bölgesel (T2, R2) veya ulusal (T1, R1) yayın lisansı alan yayın kuruluşları ile kablo yayın lisans ve izni alan kuruluşlar, bu yayınlarının iletilmesinde uyduyu kullanmaları halinde, ayrıca uydu yayın lisans ve izni almakla yükümlü oldukları belirtildi. Ancak, yayın kuruluşları, bu yayınların uydudan doğrudan yayın alan abonelerce alınamayacak şekilde şifrelenerek taşıması durumunda (yayın geçişi amacıyla) uydu yayın lisans ve izni almakla yükümlü olmayacaklar.

Yönetmeliğe göre, yayıncı kuruluşlar 2007 yılı için ödeyecekleri 5 yıllık uydu yayın lisans ve izin ücreti olarak radyo program yayınları için 17 bin YTL, televizyon program yayınları için 170 bin YTL ödeyecekler. Uydu platform işletmecilerinden 2007 yılı için bir yıllık alınacak ücret ise 204 bin YTL olarak belirlendi.