Tüketici ödüllerine izin şartı geliyor

Şirketlerin reklamlarında bolca kullandıkları

31.03.2008 - 17:11 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Şirketlerin reklamlarında bolca kullandıkları ‘tüketici ödülü sahibi’ sloganına kanunî düzenleme geliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, tüketici ödülü veya benzer bir isim altında ödül verilmesini ‘bakanlıktan izin alma’ şartına bağlıyor.

İzin alınmadan verilen tüketici ödüllerini alanlar, bu ödülleri reklam ve ilan amaçlı kullanamayacak. Bakanlık uygulamaya gerekçe olarak, uygulamada birliğin sağlanması ve suistimallerin önüne geçilmesini gösteriyor. Böylece tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve korunmasıyla tüketicilerin taleplerini dikkate alan firmalar teşvik edilmiş olacak.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırlayıp Başbakanlık’a gönderdiği Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı, tüketicilerden bankalara kadar hemen her kesimi etkileyecek önemli değişiklikler içeriyor. Taslakta kredi kartları kadar tüketiciyi yanıltıcı ve yönlendirici eylemlerle ilgili de önemli düzenlemeler getiriliyor. Bunlar arasında ‘tüketici ödülleri’ verilmesiyle ilgili getirilen şart dikkat çekenler arasında. Söz konusu ödülleri disiplin altına almayı amaçlayan bakanlık, her sene kendisinin verdiği ‘tüketici ödülleri’nin başkaları tarafından da verilmesini ‘izne’ bağlıyor.

Taslakta bu konuyu düzenleyen 20 madde şöyle: “Bakanlık her yıl çeşitli dallarda tüketici ödülleri verir. Tüketici ödüllerinin usul ve esasları bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir. Tüketici ödülü veya benzeri bir isim altında ödül vereceklerin bakanlıktan izin alması zorunludur. Bakanlıktan izin alınmadan verilen tüketici ödüllerini alanların bu ödülleri reklam ve ilanlarında kullanması yasaktır.” Ödüllere getirilen kısıtlamayla ilgili gerekçe de, “Bakanlıkça her yıl düzenli bir şekilde verilen tüketici ödüllerinin yasal dayanağa kavuşturulması, tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesiyle ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi.” şeklinde izah ediliyor.

Kaynak: Zaman