TÜBİSAD, bilişim sektörüne danışmanlık verecek

TÜBİSAD, "ICTtrain" projesi kapsamında, bilişimle ilgili Avrupa Birliği müktesebatı hakkında...

25.06.2008 - 10:27 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

TÜBİSAD, “ICTtrain” projesi kapsamında, bilişimle ilgili Avrupa Birliği müktesebatı hakkında bilgi sahibi olarak, bu konuda üyelerine ve Türk bilişim sektörüne danışmanlık verecek kapasiteye erişti.

TÜBİSAD (Bilişim Sanayicileri Derneği), “ICTtrain” projesi kapsamında, bilişimle ilgili Avrupa Birliği (AB) müktesebatı hakkında bilgi sahibi olarak, bu konuda üyelerine ve Türk bilişim sektörüne danışmanlık verecek kapasiteye erişti.

TÜBİSAD Başkanı Tuğrul Tekbulut, konu hakkında şunları söylüyor: “Proje sonucunda, TÜBİSAD’ın, üyelerine bilişim sektörünü ilgilendiren mevzuat hakkında hizmet verme kapasitesi kuvvetlenecek. Edinilen kapasite sayesinde, kamu kurumlarıyla beraber katılınan istişare süreçleri için sektörü temsilen bilgi oluşturma ve karar alma süreçlerinde artı değer oluşturma yetenekleri artacak. “

“TÜBİSAD’ın lobi ve ilişki kurma yetenekleri yükseltilecek, sektörü ilgili taraflar önünde temsil ve promosyon gücü artacak. TÜBİSAD’ın üyeleri, yönetim kadrosu, mevzuat teknik uzmanı ve diğer çalışanları, proje kapsamında çeşitli eğitimler alacaklar. Bu eğitimleri, TÜBİSAD üyesi şirket çalışanlarına çeşitli seminerlerle aktaracaklar. Üye şirketler, proje süresince proje kapsamındaki icraatları için Avrupalı proje ortaklarından mentorluk hizmeti alabilecekler. TÜBİSAD’ın otofinansman ve stratejik planlama konularındaki kurumsal yapısı kuvvetlenecek. TÜBİSAD’ın üyelerine verdiği hizmetlerde gelişmeler olacak; bilişim politikaları konusunda farkındalık artacak; sektöre ilişkin bilgi ve analizler üretilerek, bunlar projenin bilgi yayma araçlarıyla duyurulacak.”