Tasarrufta ilk tercih bankada para biriktirmek

Türkiye’nin kentsel alanında yaşayan, ekonomik olarak aktif ve çalışan nüfusun yaşam biçimleri, ürün kullanım alışkanlıkları, ürün markalarını tanıma düzeyleri, marka tercihleri ve yakın gelecekte ürün ve hizmet satın alma eğilimlerinin anlaşılması ve ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen Teknoloji Omnibus Araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

13.08.2007 - 15:38 | MediaCat

Facebook
Twitter
Share on LinkedIn
+

Türkiye’nin kentsel alanında yaşayan, ekonomik olarak aktif ve çalışan nüfusun yaşam biçimleri, ürün kullanım alışkanlıkları, ürün markalarını tanıma düzeyleri, marka tercihleri ve yakın gelecekte ürün ve hizmet satın alma eğilimlerinin anlaşılması ve ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen Teknoloji Omnibus Araştırması, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

İnterpromedya ve Birleşik Araştırmacılar tarafından 3 ayda bir periyodik olarak gerçekleştirilen ve her sektörden firmanın soruları ile yer alabileceği Teknoloji Omnibus araştırması, Türkiye’nin kentsel alanında yaşayan tüketiciler ile yapılıyor. Kantitatif araştırma, toplam 16 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Konya, Kayseri, Manisa, Samsun, Trabzon) gerçekleştirildi.

15-55 yaş arası örneklem ile yüzyüze anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmada %60’ı erkek, %40’ı kadın olan toplam 1.300 birey ile görüşüldü.

Özel sigortalar sınıfta kaldı…

Teknoloji Omnibus Araştırması kapsamında görüşülen kişilerin % 70’i sosyal güvenlik için birikim/tasarruf yapmadığını belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler tarafından en uygun tasarruf biçimi; % 43,4 oranı ile bankada para biriktirme olarak birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada; % 43,1 ile taşınmaz mülk alma, üçüncü sırada % 6,6 ile bireysel emeklilik, dördüncü sırada ise % 4,1 ile otomobil alma yer aldı.

Görüşülen kişilerin sadece % 3’ünün özel sigortası bulunurken, % 70’i kamu güvencesi altında. Hem özel hem de kamu güvencesinde olan kişilerin oranı ise %1,8. Hiçbir sosyal güvenlik sistemine dahil olmayanların oranı ise % 24,6 olarak dikkat çekiyor.

Araştırmada bireysel emeklilik sigortası yaptırmayı planlayanların oranı sadece % 39 iken, görüşülen kişilerin bireysel emeklilik sistemini tercih etmemelerinin nedenleri şöyle sıralandı. İlk sırada % 24 oranı ile ihtiyacım yok yanıtı verilirken, ilk sırada % 21,2 ile kamu sigortam var yanıtı alındı. Görüşülen kişilerin % 16’sı pahalı olduğunu, % 13,2’si güvenilir bulmadığını, % 4,1’i ise avantajlı bulmadığını belirtti.

Facebook
Twitter
Share on LinkedIn
+