Sürdürülebilirlik söylemi aksiyona dönüşmeli

Rio’da 20 yıl önce sürdürülebilir kalkınma adına önemli kararlar alınmış olmasına rağmen, bugün gelinen noktada çevresel sorunlar artarak devam ediyor.

26.06.2012 - 00:00 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Rio’da 20 yıl önce sürdürülebilir kalkınma adına önemli kararlar alınmış olmasına rağmen, bugün gelinen noktada çevresel sorunlar artarak devam ediyor. Doğal kaynaklar aşırı tüketiliyor, biyolojik çeşitlilik kaybı sürüyor.

Rio’dan 20 yıl sonra dünya liderlerini bir araya getirecek olan Rio+20’de gezegenin sınırları dâhilinde yaşamaya, doğal kaynakların eşitlikçi yönetimine ve paylaşımına yönelik bir vizyon çizilmeli, söylemler aksiyona dönüşmeli.

Rio+20 Konferansı’nda alınacak kararlar, gelecek için küresel çevre gündemini şekillendirmek adına büyük önem taşıyor. Toplumların refahının ve ekonomilerin sürdürülebilirliliğinin Ekolojik Ayak İzi’ni azaltmaktan ve doğal sermayenin korunmasından geçtiğini belirten WWF, üretim ve tüketim süreçlerinde doğayı merkeze koyan yeni küresel modellerin oluşturulması gerekliliğinin altını çiziyor.

WWF International Genel Müdürü Jim Leape “Son yıllarda, finansal sermayenin kötü yönetiminin toplumları nasıl etkilediğine tanık olduk. Sınırlı olan doğal sermayemizi de benzer bir tehlike bekliyor. Rio+20; gıda, su ve enerji talebimizi karşılayan doğal sermayenin korunması için küresel ekonomiye yeni bir rota çizmeli,” dedi.

Yaşayan Gezegen Raporu 2012 Rio+20 Yolunda Özel Basım’ına ulaşmak için (Türkçe)
http://www.wwf.org.tr/pdf/WWF_Rio.pdf