RÖK’ten Cumhuriyet reklamı değerlendirmesi

Genç Siviller'in yakın zamanda yayınlanan Cumhuriyet reklamı hakkında Reklam Özdenetim Kurulu’na şikayette bulunmasının ardından, RÖK'ten bir açıklama yapıldı...

20.03.2008 - 13:52 | MediaCat

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
+

Kamu oyunda yaptığı eylemlerle dikkat çeken Genç Siviller, yakın zamanda yayınalnan Cumhuriyet reklamı hakkında Reklam Özdenetim Kurulu’na şikayette bulunmuşlardı. Kurul başkanı Çetin Ziylan konuyla ilgili varılan sonuca dair bir açıklama yaptı:

Kurulumuza Cumhuriyet Gazetesi için hazırlanan reklamlarla ilgili olarak yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuca
varılmıştır;

“Cumhuriyet gazetesi günlük siyasi bir gazetedir. Toplumumuzun yaşadığı olayları politik değerlendirmelerle okuyucusuna aktarmaktadır. Bunu belli bir yayın politikası doğrultusunda yürütmektedir. Yıllardır
değişmeyen bu yayın politikasının ne yönde olduğu da bellidir. Ayrıca her gazete okur sayısını artırmak için kendi hedef kitlesini oluşturabilecek kişilere ulaşmak için tanıtım yapmak durumundadır.

Şikayet konusu reklamlarda, toplumca yaşadığımız güncel olaylara değinen ve gazetenin fotoğrafı da gösterilerek Cumhuriyet gazetesinin okunmasını teşvik eden bir mesaj verildiği sonucuna varılmıştır. Reklamın ayrımcılığa yol açtığı, korku duygusu yarattığı, dini inanç ve duyguları kötülediği yolundaki iddialara katılmak mümkün değildir. Çünkü reklamda ele alınan konu, medyada her gün yaygın olarak haber, söyleşi vb. biçimlerde ve daha da sert üslupla yer almaktadır.

Bu nedenlerle Cumhuriyet gazetesi reklamlarının bu hali ile yayınlanmasında Uluslararası Reklam Uygulama Esasları’na aykırı bir durum görülmemiştir.”

Kurul görüşünü bilginize sunar, Reklam Özdenetim Kurulu’na göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Çetin Ziylan

Reklam Özdenetim Kurulu adına

Başkan