Reytingsiz dönemde neler olacak?

TİAK’ın AGB ile reyting sözleşmesini fesh etmesinden sonra, 27 Aralık tarihindeki TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda, TNS’in reyting ölçümüne başlama süreci hızlandırılmıştı.

06.01.2012 - 00:00 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

TİAK’ın AGB ile reyting sözleşmesini fesh etmesinden sonra, 27 Aralık tarihindeki TİAK A.Ş. Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda, TNS’in reyting ölçümüne başlama süreci hızlandırılmıştı.

Nitekim, sözleşme gereği hizmet başlangıç tarihi Eylül 2012 olan ve 3500 hanede ölçüm yapacak TNS, alınan karar sonucunda, 1 Mayıs 2012’de, 5 ilde, 1045 hane ile hizmete başlayacak.

Geri kalan haneler ise ana sözleşmede belirlenmiş olan Eylül ayında tamamlanacak.

Bu gelişme sonrasında, TİAK’ın bilgisi dahilinde, medya ajansları ve ölçülen ana TV kanalları bir araya gelerek, Ocak-Nisan 2012 dönemi için izlenecek yöntemi tartıştı.

Sonuçta, aşağıda ana hatlarıyla yer alan metodolojiyle ileriki aylara reyting projeksiyonu yapılacak:

Kuşak spotları için, 22 Kasım-19 Aralık tarihleri arasındaki, program bazında kuşak ortalamaları baz olarak alınacak.

Baz reytingler üzerine, bir önceki yılın aynı dönemine bakılarak, OPT ve PT ayrı olmak üzere, aylık TV izlemedeki değişim yansıtılacaktır. Değişim oranı her hedef ktile için ayrı hesaplanacaktır. Hesaplama kriterleri ile ilgili antant kalındı.

Program tekrarlarında, orijinal yayın performansı belli bir oranda düşürülecektir. Tekrarın, orijinal yayınla aynı saatte ya da farklı saatte olmasına göre farklı hesaplama yöntemi uygulanacak. Hesaplama kriterleri ile ilgili antant kalındı.

Bant reklamlar için yine aynı dönemdeki program reytingleri baz alınacak.

Program gün değişikliklerinde, programın aynı zaman diliminde yayınlanması durumunda, eski günün reytingi kullanılacak.

Her kanal ve ajans yeni yayına giren programlar için kendi belirlediği kriterler doğrultusunda reyting tahmini yapacak, bu konu iki taraf arasında pazarlığa tabi olacak.

Her farklı hedef kitle için reytingler yukarıdaki yöntemle bulunacak.

(Starcom MediaVest CONNECTED – http://smgconnected.com/reytingsiz-donemde-neler-olacak)