Perakende endeksi Kasım ayı sonuçları açıklandı

AMPD-Nielsen perakende endeksi Kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre organize perakende sektörünün özel tüketim harcamaları artışının çok üstünde bir büyüme kaydetmekte olduğu ortaya çıktı…

27.12.2007 - 09:21 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

AMPD-Nielsen perakende endeksi Kasım ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre organize perakende sektörünün özel tüketim harcamaları artışının çok üstünde bir büyüme kaydetmekte olduğu ortaya çıktı…

Organize perakende sektörü, 2007 yılı boyunca sürdürdüğü yüksek büyüme trendini, Kasım ayında da koruyarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyümüştür.

Geçen hafta açıklanan 2007 yılı 3. Çeyrek büyüme rakamları, özel nihai tüketim harcamalarının 2007 yılının ilk 9 ayında yüzde 1,8 oranında arttığını göstermiştir. Aynı dönemde organize perakende sektörü, yüzde 9,8’lik bir büyüme kaydederek, özel tüketim harcama artışının çok üstünde bir performans sergilemiştir. Bu büyüme rakamıyla sektör, yüksek talep dalgalanmaları ve uygunsuz talep koşullarında da büyüme kaydedecek olgunluğa ulaşmakta olduğunu ortaya koymuştur.

İlk 9 ayın ardından, Ekim ayında yüzde 8,7’lik bir büyüme kaydeden sektör cirosu, Kasım ayında da %14 büyümüştür.

Kasım rakamıyla birlikte, organize perakendenin ilk 11 aylık ciro artışı yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiş; sektörün yıl sonunda yüzde 10’un üzerinde bir büyüme yakalayacağı yönündeki beklentiler güçlenmiştir.

Türkiye ekonomisinin büyüme performansının yurtiçi ve uluslararası etkenler nedeniyle yavaşlama eğilimleri gösterdiği bir dönemde, sektör tarafından yakalanan bu performans önemlidir. Modern perakende esaslarından ve kayıtlılıktan taviz vermeyen organize perakende, dönemi yüksek büyümeyle kapatmaktadır.

Mevsimsel olarak harcamaların en yüksek düzeyine ulaştığı Aralık ayında da yüksek ciro rakamlarının yakalanacağı tahmin edilmekte; sektörün yılsonu büyüme beklentisinin genel büyüme rakamının çok üzerinde gerçekleşerek, yüzde 10’u geçeceği beklenmektedir.


Kasım ayı büyüme rakamı yüzde 14

Organize perakende sektörünün Kasım ayı ciro artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 olmuştur.

AMPD-Nielsen endeksine göre sektör, 2007 Eylül ayında kaydettiği göreli yavaşlamanın ardından Kasım ayında tekrar yükselişe geçerek Ağustos seviyesini yakalamıştır. Son 5 ayın büyüme rakamları şöyledir:


Ciro artış oranları

Temmuz: % 12,3
Ağustos: % 14,7
Eylül: % 18,0
Ekim: % 8,7
Kasım: % 14,0

Sektörün 2007 yılı ilk 11 aylık ciro büyümesi ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşmiştir.

Bu veri, perakende sektöründe modern girişimlerin yer aldığı organize kesimin, toplam içindeki payını arttırmaya devam ettiğini de göstermektedir. Özellikle 2007’nin ikinci çeyreğinde toplam harcamalar düşerken; bir anlamda “toplam pasta daralırken”, organize kesimin hacmi genişlemiş, ağırlığı artmıştır.

Özel tüketimde üçüncü çeyrekte yaşanan toparlanma ise, organize perakendeye aylık yüzde 15’ler düzeyinde büyüme rakamları olarak yansımıştır.

Perakende sektörü yatırımlarını sürdürmektedir:


a) Açılan Mağaza Sayıları

Perakende sektörü, yatırım ve istihdama ağırlık veren genişleme trendini Kasım ayında da sürdürmüştür.

Ekim ayında mağaza açılışlarında görülen göreli yavaşlama, Kasım’da yerini toparlanma ve hızlanmaya bırakmıştır. 2007 Kasım ayında mağaza sayısı, bir önceki yılın aynı döneminde açılan mağaza sayısının yaklaşık 2,5 katı olmuştur.

Sektördeki toplam mağaza sayısı 2007 yılının ilk 11 ayında yüzde 21,5 artmıştır.


b) Toplam Hizmet Alanı

Mağaza sayısındaki hızlı artı, toplam hizmet alanı artışlarında da kendini ortaya koymuştur.

2007 yılının Kasım ayında hizmete giren yeni alan miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 kat artmıştır.

Son verilerle birlikte, Ocak-Kasım 2007 döneminde sektörün toplam hizmet alanı artışı yüzde 21,2 olarak gerçekleşmiştir.


Organize perakende sektörü, kayıtlı istihdam yaratmaya devam etmekte…

2007 yılı Kasım ayı da, sektörün net pozitif istihdamla kapattığı bir dönem olmuştur.

Sektörde yaratılan yeni istihdam, 2007 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat artmıştır. Kasım verileriyle birlikte, sektörün son 11 aylık toplam istihdam artışı yüzde 21,1 olmuştur.

Sektörde toplam çalışan sayısı endeksi, Ocak 2006’dan bu yana geçen 23 aylık dönemde düzenli bir artış göstererek endeks bazında 100’den 149’a çıkmıştır. İki yıldan az bir sürede gerçekleşen bu artış dikkat çekicidir. Organize perakende, istihdamda giderek bir çıpa haline gelmektedir.

İstihdamın önemli bir boyutuna işaret eden “Firma kadrolarında bulunan mağaza çalışan sayısı” ise, Ocak 2006- Kasım 2007 döneminde yüzde 64 artmıştır.

Firma kadrolarında yaratılan yeni istihdam, 2007 Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre üç kat artmıştır.

Bu durum, organize perakende sektörünün yalnızca çok yüksek oranlarda değil; aynı zamanda iş güvencesi de sunan kayıtlı bir istihdam dinamiği yarattığını teyit etmektedir.


Organize perakende sektörünün yatırım hızı, ciro artışlarının da önünde…

Sektörde uzun süredir görülen “ciro artışlarını aşan bir hızda büyüme” eğilimi, Kasımı’nda da sürmüştür.

Çalışan sayısı başına ciro rakamı, Ekim ayının ardından Kasım’da da düşüşünü sürdürmüştür. Burada, Kasım ayı içinde oldukça yüksek bir ivmeyle gerçekleşen yeni yatırımların henüz realize olmadığı gerçeğinin yanı sıra, mevsimsellik de önemli bir paya sahiptir.

Ocak 2006-Kasım 2007 dönemini kapsayan 23 aylık periyoda bakıldığında ise, istihdam artışının genel olarak ciro artışlarının önünde olma eğilimi sürmektedir. Bu durum, sektöre yapılan yatırımların dar, ciro hedefli ve kısa vadeli olmadığını; uzun vadeli ve sağlıklı yatırımlar olduğuna işaret etmektedir.

Bu veriler, organize perakende sektörünün 2007 yılının üçüncü çeyreğinin ardından da, geniş çaplı yatırım eğilimini sürdürdüğünü göstermektedir.

İç talebin düzeyi ve tüketici güven düzeyi üzerinde yaşanan tartışmalara rağmen organize perakendenin yatırımı seçmesi, sektörün kısa vadeli ve riskli kârları değil, uzun vadeli ve istihdam yaratan yatırımları tercih ettiğinin göstergesidir. Yatırımlardaki canlılık eğilimi bu açıdan da değerli ve önemlidir.


Organize perakende sektörü, kayıtlı yapısını taviz vermeksizin korumakta…

Perakende sektörünün “öncü kolu” konumundaki organize perakende sektörü, kayıtlı yapısını, tüm diğer dönemlerde olduğu gibi 2007 Kasım’nda da korumuştur.

2007 Kasım ayında verilen fiş sayısı, bir önceki yılın aynı ayına yüzde 16 artmıştır. Ocak-Kasım 2007 döneminde sektörde verilen fiş sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artmıştır.

Bu tablo, sektörün vergi konusundaki duyarlılığının sürdüğünün açık göstergesidir. Diğer bir deyişle, ciro artışlarıyla oranlı olarak fiş sayısı da değişim göstermektedir. Organize perakende, böyle kayıt içine geçişte “ana kaldıraç” rolünü üstlenebileceğini göstermiştir.


Alışveriş sepeti bayramın ardından önceki büyüklüğüne döndü…

Ekonomide görülen Hızlı Tüketim Malı (HTM) ağırlıklı harcama eğilimi genel olarak sürmektedir.

Ortalama alışveriş sepeti büyüklüğünü belirten “Fiş başına ciro” endeksi, Eylül’de 108’e ve Ekim’de 112’ye çıkmıştır. Ekim ayındaki yükselişin temel nedeni olarak, bayram alışverişleri gösterilmektedir.

Alışveriş sepet büyüklüğü, Şeker Bayramı’nın ardından Kasım’da normal seviyesine dönmüş ve Eylül seviyesi olan 108’e çekilmiştir.