Markaların sosyal mecralara ilgisi nasıl değişti?

Facebook'a ilgisi azalan markalar Twitter ve Instagram'ı daha yoğun kullanmaya başladı.

30.04.2014 - 16:31 | Ali Kuru

Sosyal medyanın paylaşım kodları neler söylüyor?
1
paylaşım
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Digiday, düzenlediği ‘Digiday Brand Summit’ etkinliğinin katılımcılarına yönelttiği soruların yanıtlarını bir infografikte topladı.

Markaların sosyal mecra kullanım eğilimlerinin 2012’den 2014’e nasıl değiştiğini anlamaya çalışan araştırmanın sonuçları Facebook‘a olan ilginin fark edilir oranda azaldığını gösteriyor. Bununla birlikte, sonuçlarda Twitter‘a ve Instagram‘a olan ilginin de zaman içinde yükseldiği dikkat çekiyor.

Yine, infografiğe kaynaklık eden ankete göre pazarlamacılar sosya içerik açısından en yaratıcı mecranın YouTube olduğunu söylüyor. Ayrıca, markalar en çok eğlendiren içeriği tercih ediyor.

İnfografiğin en ilginç sonucu ise ROI üzerine. Ankete katılan pazarlamacıların neredeyse yarısı halen sosyal mecralarda güvenilir bir ROI ölçümü gerçekleştiremediklerini söylüyor.

Markaların sosyal mecralara ilgisi nasıl değişti?

Kaynak: Digiday