Koç Bilgi Grubu yeni iletişim ajansını seçti

Türkiye'de bilişim sektörünün gelişimine liderlik eden Koç Bilgi Grubu, kurumsal markanın ve bağlı şirketlerin iletişim

03.03.2008 - 15:46 | MediaCat

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
+

Türkiye’de bilişim sektörünün gelişimine liderlik eden Koç Bilgi Grubu, kurumsal markanın ve bağlı şirketlerin iletişim faaliyetlerini Excel – Hill & Knowlton ile sürdürme kararı aldı.

Excel – Hill & Knowlton ile başlayan iş ortaklığının Koç Bilgi Grubu’nun iletişim atağının bir parçası olduğunu belirten Koç Bilgi Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Banu Aydoğan, teknolojiyi içselleştirme ilkesiyle yeniden yapılandırılan iletişim çalışmalarının Excel – Hill & Knowlton’ın katkısıyla stratejik ve taktiksel anlamda daha da etkin duruma geleceğini ifade etti. Sektörün önde gelen şirketlerini bir araya getiren Koç Bilgi Grubu’nun, farklı hedef kitleler için sayısız ürün ve hizmet geliştirdiğini belirten Aydoğan şunları söyledi: “Rekabetin giderek yoğunlaştığı bilgi çağında lider olarak kalabilmek için bu farklı hedef kitlelere aynı duyarlılıkta dokunabilmeyi bilmek gerekiyor. 2007’nin Koç Bilgi Grubu için önemli bir dönüşüm yılı olduğu ve bu anlamda ihtiyaçların sorgulanarak yeniden yapılanma süreci başlattığımızı göz önüne alırsak, kurumsal iletişim çalışmalarımızın da bu dönüşümde kilit rol oynadığını söyleyebiliriz. 2008’de stratejik iletişim faaliyetlerimizi Excel – Hill & Knowlton’ın desteği ile sürdürme kararı aldık. Koç Bilgi Grubu ve Excel – Hill & Knowlton iş ortaklığının, bu dönüşümün bir kilometre taşı olarak değer taşıdığına inanıyoruz.”