Karacan Grubu’ndan kayyum açıklaması

Vatan ve Milliyet’in Karacan ve Demirören Grubu tarafından alınmasından sonra sular durulmuyor. Karacan ailesi ceza ve tazminat davası açmaya hazırlandığını basın açıklamasıyla duyurdu.

18.08.2011 - 00:00 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Vatan ve Milliyet’in Karacan ve Demirören Grubu tarafından alınmasından sonra sular durulmuyor. Karacan ailesi ceza ve tazminat davası açmaya hazırlandığını basın açıklamasıyla duyurdu.

Karacan Grubu adına Ali Naci KARACAN kayyım kararının 21 Eylül’e ertelendiğini duyurdu ve konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz:

Milliyet ve Vatan gazetelerini bünyesinde barındıran DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş.’ne tedbiren kayyım atanması talebiyle Karacan Grubu tarafından İstanbul 47. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde ikame olunan davada, kayyım atanması talebinin reddedilmiş olduğuna dair basında çıkan haberler tamamen gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltma amacını taşımaktadır. Şirketin yönetimin kayyıma devrine ilişkin tedbir talebi konusunda 15 Ağustos 2011 tarihli duruşmada olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar verilmemiş olup, bu konuda karar tesis edilmesi 21 Eylül 2011 tarihinde yapılacak duruşmaya bırakılmıştır.

DK Gazetecilik Yayıncılık A.Ş. bünyesinde Karacan Grubu ile Demirören Grubu arasında kurulan ortaklıkta, Karacan Grubu’nun mali bir yük ve taahhüdün altına girmemiş olduğu, konusundaki haberler de bilgi eksikliğine ya da kasıtlı yanlış yönlendirmeye dayalı, hatalı ve yanıltıcı niteliktedir. Söz konusu şirket bünyesinde, Demirören Grubu’nun hissedarlar sıfatıyla taahhüt etmiş olduğu sermaye ile aynı miktarda sermaye, Şirket esas sözleşmesi ile Karacan Grubu tarafından da taahhüt edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, tarafların şirket ortağı sıfatıyla yükümlenmiş oldukları mali taahhütler birbirine eşit bulunmaktadır.
 
Öte yandan DK Gazetecilik Yayıncılık Anonim Şirketi unvanı ile kurulan şirket bünyesinde Erdoğan Demirören Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile hukuka aykırı yöntemlerle ve yönetim kurulu kararı bulunmaksızın şirketi borçlandırarak, yine yönetim kurulunda temsiliyeti bulunan tarafımıza bildirmeksizin haciz işlemleri başlatmıştır. İcra takibi sırasında da yine tarafımıza bildirilmeden takip kesinleştirilmiş ve hakkımızın kullanılması kötü niyetle engellenmiştir. Erdoğan Demirören yönetim kurulu başkanı sıfatıyla kendisine emanet edilen mal varlığını muhafaza etmek yerine, tamamen hukuksuz bir biçimde art niyetle hareket edip emniyeti suistimal etmiştir… Bu şekliyle kendisi hakkında yasal haklarımızı kullanarak Türk adaleti karşısında ceza ve tazminat taleplerimiz bulunmaktadır.
Bilginize sunulur…
 
Saygılarımızla
Karacan Grubu adına
Ali Naci KARACAN