İlk 9 ayda 300 yeni reklamveren

Bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı döneminde hiç reklam yatırımında bulunmamış

19.11.2007 - 10:55 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye Bölümü Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye reklam sektörünün 2007 yıl sonu değerlendirmesi ile 2008 yılına ilişkin öngörülerine ilişkin yaptığı basın
açıklamasında bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı döneminde hiç
reklam yatırımında bulunmamış 300 yeni reklamverenin ortaya çıktığını söyledi.

Reklamveren sayısı artarken profili de değişiyor

Türkiye’de reklama önem veren kurumların sayısı hızla artarken, markalaşma giderek
yaygınlaşıyor. Mecrada yeralan reklamveren ve marka sayılarındaki artış bunu açıkca
gösteriyor. Geçen yıl ilk 10 ayda 13,600 olan reklamveren firma sayısının bu yıl aynı
dönemde %5 artarak 14,350’ye yükseldiğini görüyoruz. Diğer tarafta, bu sene reklam
sektöründeki bu büyümede etkin rol oynayan reklamverenlerin profilinde de bir değişim söz konusu. Bu yıl birçok sektörde artan rekabetle birlikte, yeni oyuncular ortaya çıktı ve
rekabette yer bulabilmek için iletişimin, reklamın gücünden önemli ölçüde yararlandılar.
Rakamlara baktığımızda değişen reklamveren profilini görebiliyoruz. Mesela Türkiye’nin
büyük reklamverenlerinin, ilk 9 aydaki reklam performansına baktığımızda, toplam
reklam yatırımları içindeki payının sadece %39 olduğunu görüyoruz. Yine bu firmalar
geçen yıldan bu yana toplam mecra reklam yatırımlarını yaklaşık %9 oranında artırdılar.
Diğer tarafta 2007 yılında toplam reklam yatırımları içinde payı %61 olan daha küçük ve
orta ölçekli kurumlar var ki; bunlar reklam yatırımları sıralamasında en üst sıralarda yer
almıyorlar. Bu kurumların 9 aylık dönemdeki reklam yatırımlarına baktığımızda artış
oranının %15 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz.

/img src>

Bu oranlar, Türkiye’deki reklamveren profilinin genişlediğini ve tabana yayıldığını
gösterirken aynı zamanda kıyasıya rekabete, küçük ve orta ölçekli kurumların
büyüklerden çok daha hızlı ve agresif cevap vermeye başladığını anlatıyor.


İlk 9 ayda 300 yeni reklamveren

Rekabet yeni firmalarla artıyor. Bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı döneminde hiç
reklam yatırımında bulunmamış 300 yeni reklamverenin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu
kurumların bazıları mevcut reklamverenlerin yeni markalarıyken, bazıları ise küçük ve
orta ölçekli kurumların marka yaratarak ilk defa reklamveren olarak piyasaya
girmelerinden kaynaklanıyor.

Ülkemizdeki ekonomik istikrar ortamının devam etmesine paralel olarak yeni iş alanları
yaratılırken, yatırımcılar da bu yeni iş kollarına girmeyi sürdürecek. Önümüzdeki
dönemde de, iletişimin büyük gücünden yararlanmaya başlayan yeni reklamverenler ile
tanışmaya devam edeceğiz.


İnternet mecrası hızlı büyüyecek

2007 yılı itibariyle reklam sektörünün tüm mecralarında sağladığı büyüme dikkati
çekerken en fazla artış oranını internet mecrasının sağladığı görülüyor. Bu yıl sonu
itibariyle internette yapılan reklam yatırımlarının 140 milyon YTL’ye ulaşması bekleniyor.
Bu rakam internetin daha şimdiden %4 dolayında bir mecra pazar payına ulaştığını
gösteriyor ki bu da dünya standartlarında bir oranda seyrediyor. İnternet mecrasının
gelişiminin diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi devam edeceğini düşündüğümüzde Türkiye’de çok kısa bir sürede reklamverenler nezdinde bu mecranın önemli bir yer edinmesi kaçınılmaz.