İlan ve reklam vergilerindeki yeni düzenlemeye karşı kampanya

İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu’nu Tasarısı ile ilan ve reklam

25.03.2008 - 11:40 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu’nu Tasarısı ile ilan ve reklam vergileri büyük oranlarda artırılırken vergilendirilecek yeni mecralar yaratılıyor. Ared, ilan ve reklam vergilerini yeniden düzenleyen tasarının komisyonlara havale edilmesi üzerine harekete geçerek tasarıdaki vergi oranlarının düşürülmesi için kampanya başlattı.

İlan ve reklam vergilerinde büyük artışlar getiren İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı’nın 06.02.2008’de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmesi ARED’i harekete geçirdi.

ARED başlattığı kampanya ile ciddi bir vergi yükü altında kalacak olan sektörün haklarını korumak amacıyla tasarıdaki olumsuzlukları saptayıp, yeni vergilerin olması gereken miktarlarını da hesaplayarak oluşturduğu raporu ticaret odaları ve milletvekilleri aracılığı ile TBMM ye ileterek vergilerin tasarıdaki haliyle artırılmasını önlemeyi hedefliyor.

ARED Başkanı Yaşar Güvenen ‘Bu kampanyanın sektörün tüm temsilcilerinin ARED önerilerinin yasallaşması için imza vererek, ticaret odaları ve TBMM de lobi çalışmaları yaparak katkıda bulunması durumunda başarıya ulaşacağını’ özellikle vurgulayarak herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyor.


Tasarı Neleri Öngörüyor…

Dükkan, ticari ve sınai müesseseler ile serbest meslek erbabı (doktor, avukat, mali müşavir, vb.) tarafından levha, yazı, resim ve benzeri vasıtalarla yapılan sabit ilan ve reklamların, metrekaresi yıllık olarak 100 YTL İlan ve Reklam Vergisi’ne tabi olacak. (İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı. Md. 24/1-a)

İlan ve reklâmların gökyüzünde uçak, helikopter ve benzeri araçlar kullanılarak yapılması durumunda, metrekaresinden günde 10 YTL vergi alınacak (Md.24/1-b)
Binaların üzerinde yapılan ilan ve reklâmlarda, metrekaresinden haftalık 10 YTL İlan ve Reklâm Vergisi alınması öngörülüyor. (Md. 24/1-c)
Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak, çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda; yazı, logo, resim ve benzerlerinin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınıyor. Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanacak. (Md. 24/2-a)
Megalight ve totemler m2 leri üzerinden vergilendirilecek….
Direk veya kaide üzerinde yükselen reklamların 10 m2 ebadına kadar olanlara yılık 150 YTL vergi öngörülürken 10 m2 üzerinde olanlara yıllık 200 YTL vergi ödenecek. (Md.24/1-ç)

Birden fazla tabelaya vergi var

İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı’nda, tabela asanları ilgilendiren, ilginç düzenlemeler de var. Bu tasarıya göre örneğin, binanın dışına ya da apartman girişinin yanısıra, ayrıca işyerinin kapısına levha asılması vergiye tabi olacak.

Tasarıya göre; İşyerlerinin içine, kapısına ya da bina girişine asılan ve iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren, ışıksız levhaların “yalnızca bir adedinin” yarım metrekareyi aşmayan kısmı, İlan ve Reklam vergisi’ne tabi tutulmayacak. (Md. 23/1-ç)

Birden fazla tabela asılması durumunda, o işyeri İlan ve Reklâm Vergisi ödeyecek.