İkinci Altimo Endeksi verileri sunuldu

Uluslararası telekom yatırım grubu Altimo, dünyanın çeşitli piyasalarındaki GSM yatırım potansiyelinin

07.11.2007 - 10:56 | MediaCat

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
+

Uluslararası telekom yatırım grubu Altimo, dünyanın çeşitli piyasalarındaki GSM yatırım potansiyelinin değerlendirilmesinde, uluslararası araştırma projesi olan GSM gelişme Endeksinin (“Altimo Endeksi”) ikinci çıkış verilerini sundu.


‘Güneydoğu Asya yatırımlar açısından GSM operatörleri için en çekici bölgelerden biri’

Endeks, Cambridge Üniversitesi, Londra Business School ve Rusya Economic School ile işbirliği yapılarak Altimo tarafından hazırlandı. Altimo ve ortakları, 2006 yılının üçüncü çeyreğinden 2007 yılının ikinci çeyreğine kadarki dönemde GSM dalı göstergelerinin tahlili ve makro ekonomik verileri (GSM giderlerinin adam başına tahmin edilecek artışı (ARPU), vergi tutulması, faizler, yıpranma ve amortisman öncesi gelir (EBITDA), gayri safı hasilat artışı v.b.) 77 uluslararası piyasanın yatırım çekiciliğini niteleyen indeks hazırladı.


Altimo’nun ikinci Endeksi’nin sonuçları şöyle :

2008-2012 yıllarında yatırım açısından en göz alıcı bölge Güneydoğu Asya olacak. Bu, bölge ülkelerindeki ekonomik gelişme, GSM giderlerinin artmasına ve nüfuz etme seviyesinin yükselmesine bağlı.

Yakın sürede GSM alanına yatırımlar yapmak en perspektif piyasalar olan Filipinler, Endonezya ve Vietnam ülkeleridir.

Hindistan’ın reytingi rekabetin artması ve nüfuz etme seviyesinin yükselmesi nedeniyle önemli derecede düştü.

Yatırım potansiyelinin ve diğer alanlarda ekonomik gelişmenin anlamdaşı olan Doğu Avrupa, nüfuz etme seviyesinin yüksek olması, gelirlerin değişmezliği ve artış perspektiflerinin sınırlı olmasından, ilk kez GSM’e olan yatırımların düşük etkinliği olan bir bölge olarak nitelendi. Aynı şeyleri Batı Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinin olgun piyasaları hakkında söylemek mümkündür.

Afrika ve Latin Amerika ekonomik gelişme perspektiflerinin zayıf olmasından, kısa süreli planda büyük avantajlar vaadetmiyor. Yatırımların gerçek gelir getirmesi 2012 yılından daha önce beklenemez, ancak kısa süreli perspektifte başarılı alış-veriş yapmak için muayyen olanaklar mevcuttur (örneğin, Cezayir, Angola, Meksika ve Tunus gibi ülkelerde).

Afrika’da artış ahali refahının düşük olması ve politik risklerle engellenir.

Latin Amerika piyasaları şimdiden yeteri kadar olgun görünüyor, fakat bu ülkelerin çoğunda bulunan verimlilik göstergeleri ekonomik göstergelerin istikrarsızlığı ve yüksek rekabetin mevcutluğu nedeniyle işkolu ortalama göstergelerinden önemli derecede düşüktür.

GSM dalındaki tüm dünya çaplı ARPU seviyesi altı ay içinde yüzde 2 oranında düştü, ve bu düşme eğiliminin 2008-2009 yıllarında da varlığını koruma ihtimali yüksek.

Abone hizmetlerinin yeni türleri ortaya çıkıncaya kadar teknik gelişme ve rekabet ileride de fiyatların düşmesine neden olacaktır.

ARPU değişmesi verimliliği hafif şekilde etkiliyor, GSM operatörlerinin EBITDA ortak geliri son 4-5 yılda sabit olarak kalıyor ve yaklaşık oranı yüzde 35’i bulmaktadır.

Dünya çapındaki ortak nufuz seviyesi eskisi gibi düçük olarak kalmaktadır (şu sırada yaklaşık yüzde 45’dir). Bu rakam GSM endüstrisinin potansiyel artışının en az 2010-2011 yıllarına kadar korunması ihtimalini gösteriyor.

Endeks hazırlayanlar grubunun önderi ve Altimo Başkanı Yardımcısı Kirill Babaev şunları söyledi:

“Altimo Endeksinin ikinci çıkışını sunmaktan memnunuz. Bu Endeks, dünya GSM piyasalarının yatırım çekiciliğini ölçmeleri için yararlı, ancak ideal olmayan bir veri olduğunu ispatladı. Altimo’nun yatırım stratejisi, Vietnam ve Edonezya gibi gelişen ülkelere yönlendirilmiştir.”