İdare mahkemesi TMSF’yi haksız buldu!

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun ATV televizyonu ve Sabah gazetesine el koymasını haksız bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

06.07.2007 - 18:06 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun ATV televizyonu ve Sabah gazetesine el koymasını haksız bularak yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Ciner Grubu avukatlarının itirazını görüşen İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 2007/2731 sayılı kararı şöyle: “22 Haziran 2006 tarihinde İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nin Esas 2007/822 sayılı kararına yapılan itirazın kabülü ile kararın kaldırılmasına, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğuracak nitelikte bulunan dava konusu işlemin teminat aranmaksızın ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına, dosyanın mahkemesine iadesine, 05 Temmuz 2007 tarihinde oy birliği ile karar verildi.”

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 22 Haziran 2006 tarihinde Turgay Ciner’in el koyma ile ilgili yürütmenin durdurulmasını talebini reddetmişti.

Hukukçuların ortak görüşü, TMSF’nin bu konumdaki bir ticari varlık için satışa gitme riskini alamayacağı için ihaleye çıkamayacağı yönünde.