İDA’dan sektöre emek verenlere teşekkür

Bu yıl hayata geçirilen İDA Şeref Kürsüsü sektörün iki deneyimli ismini onurlandıracak.

23.03.2017 - 08:20 | MediaCat

M.E. Talks başlıyor

“Üyesi şirketlerin, içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak; sektörde haksız rekabete, kayıtdışı faaliyete ve etikdışı davranışlara karşı bilinç yaratmak; sektörden hizmet alan kuruluşların sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak; üyelerinin mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamak” amaçlarıyla 2004 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Türkiye’de iletişim danışmanlığı ve halkla ilişkiler sektörünün gelişmesi ve kurumsallaşmasına katkı sunan öncü, vizyoner ve yenilikçi isimleri belirlemek ve onurlandırmak amacıyla bu yıl itibarıyla İDA Şeref Kürsüsü’nü hayata geçiriyor.

Ergun Gümrah’ın başkanlığındaki İDA Yönetim Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda bu yıl İDA Şeref Kürsüsü’ne seçilen Salim Kadıbeşegil ve Meral Saçkan, 4 Nisan 2017 Salı akşamı Salon İKSV, Nejat Eczacıbaşı Binası’nda düzenlenecek özel bir törenle Şeref Kürsüsü’ne davet edilerek onurlandırılacaklar.