En büyük hayalimiz ev almak

MasterCard tarafından altı ayda bir düzenlenen ve Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde...

13.05.2009 - 10:50 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Araştırmaya göre, ev alma hayali özellikle 2005 yılından sonra tırmanışa geçiyor. Sonuçlar, sosyo-ekonomik statünün düştükçe ev alma isteğinin arttığını ortaya koyuyor. Ev almaya en istekli bölgenin Akdeniz, yaş grubunun ise 25 – 44 olduğu görülüyor.

MasterCard tarafından altı ayda bir düzenlenen ve Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde 1000 kişi üzerinde yapılan MasterIndex araştırmasının 10. yıl sonuçlarına göre Türk Halkı eline geçen fazladan parayla öncelikle ev almak istiyor. Araştırma kapsamında görüşülen kişilere ellerine fazladan 40 bin TL geçse nasıl değerlendireceği sorulduğunda, 2005 yılında % 23 olan ev alırım cevabının 2009 yılı başında % 33’e çıktığı görülüyor. 10 yıldır ilk tercihten hiç düşmeyen ev alırım yanıtını ise borç ödemek (% 22), eğitim (% 17), sağlık (% 16) için kullanmak ve otomobil almak (% 15) izliyor.

Ev Alma İsteği 25 – 44 Yaş Arasında Artıyor

Araştırma sonuçları yaş kırılımına göre incelendiğinde 20 – 24 yaş grubunda “ev alırım” yanıtını verenlerin oranı % 22 iken, 25 – 29 yaş arasında % 38’e, 30 – 34 yaş grubunda % 35’e, 35 – 44 yaş grubunda ise % 41’e çıktığı görülüyor. Yaş ilerledikçe ev alma isteği tekrar azalarak 45 – 54 yaş grubunda % 35’e, 55 yaş üzeri grupta ise % 29’a düşüyor.

Sosyo-Ekonomik Seviye Düştükçe Ev Alma İsteği Artıyor

“Elinize fazladan 40 bin TL geçse nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna ev alırım diyenlerin oranı, sosyo-ekonomik seviye düştükçe artıyor. A sosyo-ekonomik grupta ev almayı tercih edenlerin oranı % 27.5 iken bu rakam B’de % 31.7’ye, C1’de % 32.6’ya, C2’de % 33.6’ya, DE’de ise % 35’e çıkıyor.

En Fazla Ev Alma İsteği Akdeniz Bölgesi’nde

Yanıtlar bölgesel bazda incelendiğinde ise, Akdeniz Bölgesi % 38’lik oranla ev alma isteğinde lider konuma geçiyor. Akdeniz Bölgesini % 36 ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi, % 35’le Marmara ve Ege Bölgesi, % 31’le Karadeniz Bölgesi, % 26 ile de son sırada İç Anadolu Bölgesi takip ediyor.