Digitürk için soruşturma talebi

2005 yılında Digiturk'e verilen münhasır hakların şeffaflık ilkesine aykırı olarak verildiği ve bu hakların

31.10.2007 - 15:04 | MediaCat

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
+

Galatasaray’ın %20.89 oranında pay sahibi olan QVT, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Rekabet Kurumu’na mektup göndererek değişen piyasa koşullarına ve Digitürk’ün hakim durumunu kötüye kullanmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti.

QVT, 2005 yılında Digiturk’e verilen münhasır hakların şeffaflık ilkesine aykırı olarak verildiği ve bu hakların QVT’nin hissedarı olan futbol kulübü şirketlerine zarar verdiği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ve Rekabet Kurumu’ndan soruşturma yapmalarını talep etti

QVT’nin gönderdiği mektubun özetinde şu sözlere yer verildi:

“TFF, Digitürk ile Türkiye Profesyonel 1. Süper Ligi (“Süper Lig”) maçlarının münhasıran yayınlanmasına ilişkin 19.7.2004 tarihli bir sözleşme imzalamıştır. (“Sözleşme”). Digitürk ile TFF arasında imzalanan söz konusu Sözleşme, Süper Lig maçlarından haftada 4 adedinin yurt içi canlı yayın hakkı ile bu maçlar ve geri kalan maçların bant ve/veya özet yayın hakkının Digitürk’e devredilmesini düzenlemektedir. Söz konusu Sözleşme’de münhasırlık, Süper Lig maçlarına ilişkin yayın haklarının ihale yoluyla belli bir süre için tek bir yayıncıya devredilmesini kapsamaktadır.

2005 sezonu başlangıcında ise Digitürk’ün ödeme problemleri sebebiyle havuz sisteminde kriz ortaya çıkmıştır. TFF söz konusu süreçte ligin başlamasına kısa bir süre kala ihaleye çıkmanın zor olduğunu iddia etmiş ve ihaleye çıkmaksızın Süper Lig maçlarının yayın haklarını düzenleyen Sözleşme süresinin 2008-2009 ve 2009-2010 sezonunu kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin Digitürk ile münhasıran Ek Protokol (“Ek Protokol”) akdetmiştir.

Rekabet Kurulu bu Ek Protokol’e 22.09.2005 tarih ve 05-59/880-237 numaralı kararı ile menfi tespit belgesi vermiştir

Menfi Tespit Kararı döneminde ilgili ürün pazarında faaliyet gösteren tek teşebbüs Digitürk iken 2006 yılından itibaren bir başka teşebbüs olan DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş., “D-Smart” ile pazara girmiştir. Dolayısıyla, Menfi Tespit Kararı’nda “mevcut koşullar dahilinde” 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesi kapsamında rekabeti sınırlayıcı bir işlem olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadesinde altı çizili olarak vurgulanan piyasa koşulları esaslı olarak değişmiştir. Söz konusu bu esaslı değişiklik, Süper Lig maçlarının yayın haklarının ihale düzenlenerek el değiştirmesi olasılığını getirmiştir. Bu olasılık neticesinde Süper Lig maçlarının yayın haklarını almak suretiyle üye sayısını artıracak olan D-Smart’ın Digitürk ile ihale ortamında rekabet edeceği ve ihaleyi almasa dahi ihale bedelini artıracağı kesindir. Buna paralel olarak, söz konusu ihale neticesinde TFF’nin, kulüplerin ve spor kulüplerinin kontrolünde bulunan halka açık olan şirketlerin QVT gibi büyük hissedarlarının elde edeceği gelirler de artacaktır.

Rekabet Kurulu’nun Menfi Tespit Kararı vermiş olduğu tarihteki piyasa koşulları ile yukarıda açıklandığı üzere günümüzdeki piyasa koşulları arasında rekabet açısından çok büyük farklılıklar bulunması sebebiyle Menfi Tespit Kararı ile verilen menfi tespit belgesinin Rekabet Kanunu’nun 13. maddesinin (a) fıkrası uyarınca geri alınması gerekmektedir.”