Bank Asya’nın net karı 260 milyon

Asya Katılım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını açıkladı.

15.02.2011 - 00:00 | MediaCat

Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
+

Asya Katılım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihli konsolide olmayan finansal tablolarını açıkladı. Bank Asya’nın 2010 yılsonu net kârı 260 milyon TL olarak gerçekleşti. 2010 yılının tüm çeyrek dönemlerinde kârını sürekli olarak artıran Banka, son çeyrekte 71 milyon TL kâr elde ederek toplam kârını 260 milyon TL’ye yükseltti.

Önceki yıla göre Banka’nın aktif toplamı %25 oranında artarak 14 milyar 513 milyon TL’ye yükseldi. Nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı finansal destek 20 milyar 287 milyon TL’ye ulaşırken, 2009 sonuna göre, nakdi krediler % 32,4 artarak 11 milyar 60 milyon TL’ye ulaştı. Banka’nın cari ve katılma hesapları yoluyla topladığı fonlar ise %22,2 oranında artış göstererek 11 milyar 167 milyon TL’ye yükseldi. 2009 yılına göre Banka’nın özkaynakları ise %13,7 artarak 1 milyar 942 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bank Asya’nın Seçilmiş Konsolide Olmayan Finansal Göstergeleri  (31 Aralık 2010 – Milyon TL)

Aktif Toplamı : 14.513
Nakdi Krediler : 11.060
Gayrinakdi Krediler : 9.227
Toplanan Fonlar : 11.167
Özkaynaklar : 1.942
Vergi Öncesi Net Kâr : 324
Net Kâr : 260
Sermaye Yeterliliği Rasyosu : % 13.3