Akşam ve SKY 360 satıldı

TMSF yönetiminde olan Akşam ve SKY 360, Kolin-Limak-Cengiz ortaklığına satıldı.

19.07.2013 - 18:10 | MediaCat

2
paylaşım
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu’nun kamuya olan borçlarından dolayı grubun medya şirketlerine Mayıs ayında el koymuştu. Bu kapsamda Akşam Gazetesi ve Sky360 televizyonu da 24 Mayıs’ta TMSF yönetimine geçmişti.

hurriyet.com.tr ‘ye açıklama yapan Cengiz İnşaat’ın sahibi Mehmet Cengiz, Akşam Gazetesi, SKY 360 ve Alem FM’i 60 milyon dolara üç eşit ortak olarak satın aldıklarını söyledi.