‘Adschool Istanbul pazarlama iletişimi ile ilgili herkese açık’

Reklamcılar Derneği Genel Müdürü Ayşegül Molu, Adschool Istanbul hakkında konuştu...

01.08.2008 - 17:19 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

Reklamcılar Derneği Genel Müdürü Ayşegül Molu, Adschool Istanbul hakkında konuştu…

Molu, Adschool Istanbul’un kuruluş aşamasından şöyle bahsetti:

‘2000 yılında işlersel hale gelen Reklamcılık Vakfı’nın temel hedeflerinden biri, reklamcılık sektörünün gelişimi için reklamın daha nitelikli ve derinlemesine tartışılmasını sağlayacak bir tür enstitü kurmaktı. Bilgi Üniversitesi’ndeki yönetici dostlarımızla konuşup tartışırken istediklerimizi başka hangi alanlara taşıyabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu bağlamda Bilgi Üniversitesi ile olan yakınlığımız araçlarımızı yan yana getirebilecek ve hızlı yol alabilecek biçimde stratejik işbirliği yapmak biçiminde oldu ve bunun ürünü olarak AdSchool İstanbul hayata geçti. AdSchool’un kuruluş amacı da, reklamın hem sevilen, populer kültüre hizmet eden yaratıcı yüzünü korumak ve geliştirmek, hem de bir iş ve işletme fonksiyonu olarak reklamın daha güçlü ve nitelikli bir biçimde bu tartışma ortamını sağlamak düşüncesiydi.’

Adschool Istanbul’un dünyada önemsenen ve pazarlama iletişiminde belki de ilk kez uygulamaya geçen bir model akademi ve endüstri işbirliğinin akademik ortama taşınması olduğunu kaydeden Ayşegül Molu, Pazarlama İletişimi yüksek lisansında teorik arka planın yanı sıra büyük ölçüde mesleki donanım ve deneyimi de eklemeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Molu şöyle devam etti: ‘Ele aldığımız vakalar, işbirliği içersinde olduğumuz araştırma şirketleri AdSchool ortamına ülkemizin demografik okumalarını yansıtmak için çalışıyor. Dolayısıyla AdSchool akademik kuramsal arka planı olan, ancak akademik ortamın pazarlama iletişiminin gerçek sorunları ve verileriyle buluşması gereksiniminden yola çıkarak tasarlanan bir yapı. En belirgin özelliği kapalı, içe dönük değil, aksine dışa dönük bir enerji alanı oluşturması. CEO Club gibi vizyoner derslerle meslek yaşamından gelen katılımcılara boyut katması.Reklam Tasarımı yüksek lisansı ise yaratıcılara, özellikle kavramsal tasarım yönünü geliştirmek isteyenlere yönelik çıktı veriyor.’

AdSchool Istanbul’un katılımcı profilinden de bahseden Molu, AdSchool’a katılan öğrencilerin bir kısmının Türkiye’nin önde gelen, pazarlamayı yoğunlukla kullanan firmalarda görev yapan yöneticiler olduğunu, bir diğer kısmının ise kendi işini kurmuş ya da kurmakta olan girişimci ve yöneticilerden oluştuğunu, üçüncü grubun ise reklam sektöründe görev yapan, ileride tepe yönetici olmaya aday kişilerden oluştuğunu söyledi. Molu, AdSchool’un sadece salt reklamcılar için değil, pazarlama iletişimi disiplinini meslek yaşamında kullanan herkese açık olan bir alan olduğunu kaydetti.