ABC tiraj denetimini askıya aldı

ABC Türkiye, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında denetim yapmayacağını açıkladı. ABC Türkiye kararı internet sitesinden böyle duyurdu:

27.08.2007 - 08:41 | MediaCat

0
paylaşım
İlk paylaşan sen ol!
Facebook
Twitter
-Share on LinkedIn
+
Nedir?

ABC Türkiye, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında denetim yapmayacağını açıkladı. ABC Türkiye kararı internet sitesinden böyle duyurdu:

PAZARLAMA VE İLETİŞİM DÜNYASINA DUYURU

23 Ağustos 2007

ABC Türkiye Tiraj Denetleme Kurulu, gazete ve dergiler başta olmak üzere, reklam mecrası niteliğindeki süreli yayınların net satış rakamlarının tek çatı altında, tarafsız biçimde ve uluslararası standartlara uygun olarak denetlenmesini; böylelikle reklamcı, reklamveren, yayıncı ve kamuoyuna somut tiraj verisi sunulmasını sağlamak üzere 2005 yılında faaliyete geçen bir platformdur. Rekabet Kurulu’nca, 11.03.2005 tarihinde ABC Türkiye Tiraj Denetim Kurulu Sözleşmesi’ne onay anlamında, muafiyet tanınmıştır.

Sözleşme’ye dahil olan gazete ve dergiler bağımsız denetim şirketi Ernst&Young tarafından denetlenmekte ve net satış rakamları internet sitesi aracılığıyla ve kendilerine verilen sertifikalarla, aylık olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. 2007 yılı itibariyle 12 gazete ve 71 dergi ABC tarafından denetlenmektedir.

Kuruluş aşamasında ABC Türkiye’ye katılan Zaman Gazetesi 2 sertifika dönemi boyunca üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle denetim dışı bırakılmıştır. Bu gazetenin 26.12.2006 tarihinde Rekabet Kurulu’na yaptığı rekabet ve ayrımcılık şikayeti değerlendirilmiş ve ABC Türkiye olarak sözleşmemizde bazı değişiklikler yapılması görüşü platforma iletilmiştir. 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren de menfi tespit kararı geri alınmıştır. Bunun sonrasında ABC Türkiye platformu yürütmeyi durdurma kararı alabilmek için Danıştay’a başvuruda bulunmuştur.

Bu sebeple Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül 2007 dönemlerine ilişkin denetim yapılamayacak ve sertifika açıklanmayacaktır. Kurul’un tanıdığı 90 günlük sürenin dolması ve Danıştay’a yapılan başvurunun henüz sonuçlanmaması nedeniyle, ABC Türkiye’nin tüm faaliyetleri dava bitimine kadar askıya alınacaktır.

Saygıyla arz ederiz.

ABC Türkiye Tiraj Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu